Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw chronische medicatie herhalen via mijngezondheid.net.  

Let op, niet alle medicatie is altijd te herhalen. Staat uw medicijn niet in het dossier of is herhalen niet mogelijk? Dien uw verzoek dan in via het e-consult.

Het kan  1-2 werkdagen duren voordat uw medicatie bij de apotheek is af te halen.

 

Naar mijn dossier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Vragen/doorgeven wijziging/changes

 
 
Geef wijzigingen in telefoonnummer, email, verhuizing etc door via ons wijzigingsformulier.
 
 
 
 
 
 
Stel online – via een beveiligde verbinding – een vraag aan een van de medewerkers. Het is ook mogelijk om een bijlage mee te sturen. Zo hoeft u niet langs te gaan of te bellen. Ontvang vertrouwelijke berichten veilig in MijnGezondheid.net.
Algemeen gestelde vragen worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.  

 

mijngezondheid.net

Inzage medisch dossier

 

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

 • Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
 • Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
 • Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
 • Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
 • Overgevoeligheden en bijzonderheden
 • Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)
 • Actueel medicatieoverzicht

 

medgemak

Medgemak app

medgemak app

 

 

Met de app MedGemak regelt u zorgzaken nog sneller!

De app MedGemak helpt u bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze direct online. MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

ALLES OVER MEDGEMAK

 

De bronafbeelding bekijkenInfo@huisartsnoordzij.nl 

 

Via de info@huisartsnoordzij.nl mogen we alleen niet medische vragen beantwoorden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven/Register

We zijn open voor nieuwe patienten.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

tip or complaint

Mededelingen

Afspraak maken

Helaas hebben wij ook te maken met de toenemende drukte in de zorg en bij ons op de praktijk. Hierdoor is de wachttijd voor bepaalde spreekuren toegenomen. Vaak is het wel al mogelijk om een telefonisch consult aan te vragen of uw vraag digitaal te stellen. 

 

Griepvaccinatie

Wilt u de jaarlijkse griepvaccinatie alsnog ontvangen?

Stuur ons een mail met uw voorkeursdag om de prik alsnog te halen.

Mail naar info@huisartsnoordzij.nl

Kunt u niet op het aangegeven tijdstip dan kunt u een ander tijdstip inplannen via de code op uw oproepbrief.

 

 

 

Verwijswijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar de verwijswijzer

Meer informatie

 • Huisregels huisartsenpraktijk Noordzij 

   

  • Wij behandelen elkaar met respect 
  • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt  
  • Wij tolereren geen agressie in welke vorm dan ook en doen hiervan aangifte
  • Wij werken op afspraak, kom op tijd, wij helpen u zo snel mogelijk 
  • Spoedgevallen gaan voor 
  • U heeft zich niet 24 uur van te voren afgemeld voor uw afspraak, dan sturen we u een rekening 
  • Het is alleen toegestaan gesprekken op te nemen als u ons vooraf informeert 
  • Via info@huisartsnoordzij.nl  behandelen we alleen niet-medisch inhoudelijke vragen 
  • Medische vragen en het doorsturen van foto’s kan via uw persoonlijk dossier mijngezondheid.net 
  • Spoedafspraken kennen we toe ná telefonische triage door de doktersassistenten.

   

  De bronafbeelding bekijken

 • Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

  Visie

  De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. Door de toename van het aantal ouderen verandert de zorg en verblijven patiënten met multiple problemen langer thuis en hebben complexere zorg nodig. 

  Samenwerking

  Het is voor ons niet meer mogelijk alle zorg persoonlijk te verlenen, daarom werken wij steeds meer samen met andere hulpverleners op de praktijk en in de wijk. De rol van de POH  GGZ wordt ook bij ons in de praktijk steeds groter om patiënten met lichte psychische problemen eerder te kunnen helpen en of grotere problemen te voorkomen.

  De POH somatiek heeft een belangrijke rol in de begeleiding bij chronische ziektes en begeleiden van kwetsbare oudere patiënten. De huisarts heeft in dit geheel een grotere taak om de zorg rond de patiënt goed te coördineren en zorgt voor een goede afstemming van de zorg met de betrokken hulpverleners.

  Organisatie

  Ondanks de toename van het aantal betrokken hulpverleners, willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een vertrouwd team. We zijn van mening dat het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden.  Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

  Preventie

  Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s. Niet alleen op de bekende gebieden zoals hart- en vaatziekte maar ook op gebied van geestelijke gezondheid.

  Kwaliteit

  We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, benchmarks met andere huisartsen en zorggroepen en via de NHG-praktijkaccreditering. Om de kwaliteit te meten maken wij anoniem gebruik van uw gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

  Opleiden

  Helaas is er landelijk een groot te kort aan nieuwe huisartsen en doktersassistenten. We bieden daarom ook verschillende stageplaatsen aan voor toekomstig collega’s. 

  Onderzoek en Innovaties

  Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied. Op dit moment werkt de praktijk mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  Surveillance netwerk Nederland

  De huisartspraktijk neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland. Het doel is om met behulp van medische gegevens uit verschillende huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat om anonieme gegevens. Dus niet om gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden. De resultaten van onderzoeken met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL.

  Privacy

  In ons Privacyreglement staat hoe wij omgaan met uw privacy.

 • Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Ook meten we regelmatig de tevredenheid van de patiënten.

  Wij zijn een NHG Geaccrediteerde praktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeteringsplannen opgesteld. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Uw mening telt!

  Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering

 • Laura Sprengers Diëtist

  Laura Sprengers heeft om de week op vrijdag een spreekuur op onze praktijk.

  Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Sprenger zelf.

  Telefoon: (0251) 23 11 14
  info@dietistlaurasprengers.nl

  Website

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Het OCN heeft een spreekuur op onze locatie. Voor afspraken of meer informatie zie   https://www.voetpro.nl

  Tel: 06 13152478
 • Je gezondheid meten én verbeteren doe je met Salut. Leg makkelijk je gegevens vast over eten, bewegen, ontspannen en minder goede gewoontes. Zo ontdek je het verband tussen wat je doet, wat je voelt en je gezondheid. Je zult verrassende patronen gaan zien en beter begrijpen hoe je gezonder kunt leven. 

  Je kan Salut koppelen met de praktijk, fittbit etc.

   

  Meer informatie: https://www.gezondmetsalut.nl/

Openingstijden

Nieuws

Behandelwensen bespreken

Als praktijk vinden we het erg belangrijk dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op uw wensen. Daarom is het goed om te bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en (toekomstige) zorg.

We zijn gestart om iedereen vanaf 70  jaar een gesprek aan te bieden om behandelwensen tijdig en op een rustig moment te bespreken met onze gespecialiseerde verpleegkundige.  

Wilt u ook uw behandelwensen bespreken? Neem dan contact op met de praktijk.

Meer informatie? via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen maar ons doel is vooral om uw wensen voor de toekomst te bespreken. 

www.thuisarts.nl/levenseinde 

Lukt het niet om een digitale afspraak te maken? Hoe installeer ik de medgemak app? Hoe gebruik ik DigiD?  

We hebben een pagina gemaakt met informatie over het gebruik van mijngezondheid.net en de medgemak app.

U vindt hier ook hulp bij andere vragen over uw computer/tablet.

Wist u dat de bibliotheek ook een inloopspreekuur heeft? Deze inloopspreekuren zijn gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met vragen over computers en tablets.

Lees meer

Het aanvragen van bloedonderzoek is veranderd!

Lees meer

Medgemak App

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.  Maak snel een nieuwe afspraak of wijzig uw bestaande afspraak. Stel een vraag aan een van de medewerkers of bestel uw herhaalmedicatie.

 

Wilt u gebruik maken van de app MedGemak? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net. 

Hier kunt u een account aanmaken

MIND is hét aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid. We strijden voor een betere behandeling en ondersteuning en voor meer begrip en respect in de samenleving. MIND is er voor iedereen die zelf, of in zijn omgeving te maken heeft met psychische klachten: jong en oud, patiënt en naasten, kind en ouders, lichte klachten en ernstige problematiek. MIND biedt informatie, advies en ondersteuning, online, telefonisch en overal in het land. Zodat niemand er alleen voor staat.

Lees meer

Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken.

Lees meer

Aan de slag met digitale zorg

Je hebt ook vast wel gemerkt dat er steeds meer digitale mogelijkheden worden aangeboden om je eigen gezondheid en zorg te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen vragen steeds vaker aan patiënten  om gebruik te maken van patiëntenportalen of gebruik te maken van het videoconsult.

 

Wil jij graag weten hoe je dat moet doen?

Kom dan naar de DigiVitaler-bijeenkomsten in de bibliotheek.

Tijdens deze bijeenkomsten leggen medewerkers van de bibliotheek je uit hoe dat werkt. Door korte filmpjes en boekjes met uitleg leer je de mogelijkheden van digitale zorg kennen en kun je er mee oefenen.

 

In 3 bijeenkomsten van een 1,5 uur behandelen wij elke keer een andere vorm van digitale zorg. Bijvoorbeeld over het patiëntenportaal van de huisarts en van het ziekenhuis, afspraak maken voor een Coronatest, Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps en over het videoconsult met huisarts of specialist.

 

De bijeenkomsten zijn op maandag 28 februari, 7 maart en 14 maart van 14.00 uur tot 15.30 uur in de cursusruimte ‘Betje Wolff’ in de bibliotheek in Beverwijk. Meedoen is gratis maar aanmelden is wel noodzakelijk in verband met het maximaal aantal deelnemers. Je kunt je aanmelden bij de Klantenservice in de bibliotheek, of bellen met 0251 228591.

Heb je en tablet en/of smartphone neem deze dan mee! Het is handig als je al een beetje ervaring hebt met de smartphone, computer of tablet. Heb je dat nog niet? Ook dat kun je leren bij de bibliotheek!

Wanneer extra vitamine D gaan gebruiken
 •  is belangrijk voor sterke botten, tanden, spieren en uw afweer.
 • Probeer 15 tot 30 minuten per dag buiten te zijn. Uw huid maakt dan vitamine D aan.
 • Sommige mensen hebben extra vitamine D nodig, bijvoorbeeld:
  • als u niet elke dag tussen 11 en 15 uur even buiten bent
  • vrouwen die zwanger zijn
  • vrouwen met een lichte huid vanaf 50 jaar
  • mannen met een lichte huid vanaf 70 jaar
  • kinderen tot en met 3 jaar
 • Slik dan elke dag een pil met vitamine D.
  • als u een getinte huid heeft slik dan uw hele leven vitamine D.

Meer informatatie Ik heb misschien extra vitamine D nodig | Thuisarts.nl

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Jouw zorgverleners slaan informatie over jouw gezondheid en behandelingen op. De huisarts, het ziekenhuis, de apotheek of andere zorgverleners hebben allemaal een eigen dossier. Misschien houd je zelf ook gegevens bij, zoals jouw bloeddruk of gewicht. Met een PGO kun je al die gegevens over jouw gezondheid op 1 plek kunt verzamelen.

Via mijngezondheid.net komt er juni een koppeling beschikbaar waarmee u rechtstreekst naar uw pgo kunt gaan.

Meer informatie: https://ivido.nl/

 

 

 

Dokter Hoff is per 1 juli 2022 gestopt als huisarts in onze praktijk

De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier als jullie huisarts gewerkt in huisartspraktijk Noordzij. Het afgelopen jaar heb ik naast mijn baan als huisarts een nieuwe functie aangenomen als huisartsdocent en leidinggevende in het Amsterdam UMC voor de geneeskunde studie aan de UvA. Hierdoor ben ik het afgelopen jaar al substantieel minder in de praktijk aanwezig geweest. Helaas is voor mij de combinatie van het werk bij het Amsterdam UMC én het werk als huisarts én een jong gezin te veel, waardoor ik per 1 juli ga stoppen in de praktijk. In deze tijden van krapte op de huisartsenmarkt was het niet makkelijk om vervanging te vinden, maar gelukkig is dit gelukt. Wees er zuinig op.
Rest mij om jullie veel gezondheid toe te wensen! En misschien zien we elkaar nog eens als ik kom invallen.

Hartelijke groet,

Drs Eva Hoff, huisarts

Ondersteuning nodig voor digitale technieken?

Digitale zorg – lessen – bezoeker – DigiVitaler

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van smaak en reuk, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze symptomen voor u van toepassing zijn:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bewijs van vaccinatie

Voor een bewijs van vaccinatie voor reizen kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. Meer informatie over het Coronabewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.

vaccinatie

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

 

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

 

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

 

Stuurt u dan een e-mail naar info@huisartsnoordzij.nl , geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 
 

Qualizorg

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.