Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie online bestellen

Bestel uw (chronische) herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Let op, niet alle medicatie is altijd te herhalen. Staat uw medicijn niet in het dossier of is herhalen niet mogelijk? Dien uw verzoek dan in via het e-consult.
Het kan 1-2 werkdagen duren voordat uw medicatie bij de apotheek is af te halen.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

E-consult

U kunt uw medische vraag stellen op MGN

Via uw dossier op mijngezondheid.net kunt u vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Algemene vragen worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord. Vragen aan een specifieke medewerker worden op de werkdagen van de medewerker beantwoord.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie


Uw niet medische vraag stellen via de mail

Via de info@huisartsnoordzij.nl mogen we alleen niet medische vragen beantwoorden.

Wilt u gelijk een huisarts spreken? dat kan op dinsdag en donderdag, u kunt op de aangegeven tijden plaats nemen in de digitale wachtkamer. (niet voor herhaalrecepten of opvragen uitslagen van onderzoeken)

Digitale wachtkamer

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Voor toeristen.

Bent u toerist of bij iemand op gezoek? en heeft u dringend medische hulp nodig?

Lees meer

 

Nieuwe patiënten 

Helaas hebben we voorlopig geen ruimte voor nieuwe patienten.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Uitslagen inzien

Via uw medisch dossier kunt u uw (bloed)uitslagen inzien zodra we deze hebben verwerkt. We voorzien de uitslagen ook van een persoonlijk advies.  Helaas zijn uitslagen nog niet zichtbaar in de medgemak app.

Ga naar uw medisch dossier

 

Het is ook mogelijk gelijk een melding te ontvangen als er nieuwe onderzoeken binnen zijn gekomen. Mijngezondheid.net heeft ook een ondersteuningspagina als u er zelf niet uit kan komen.

Lees meer

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt of een afspraak maakt willen we u vragen om binnen 1 minuut te bepalen of u naar de dokter moet. Wij geven u direct advies.

 

Actueel

Dagelijks online spreekuur met de huisarts

Tussen 10:00 en 12:00 kunt u via het online spreekuur terecht bij de huisarts voor medische vragen, bespreken van uw uitslag. Voor het spreekuur is het maken van een afspraak niet nodig. Klik op onderstaande link voor het online spreekuur.

Inloopspreekuur Noordzij

 

Bereikbaarheid en online afspraken maken

In de periode juni t/m augustus gaan we ons computersysteem updaten en worden er een aantal aanpassingen gedaan. Helaas werkt het online afspraken maken deze periode beperkt en worden er niet altijd automatisch bevestigingen van de afspraken verzonden. Is er online geen mogelijkheid om een afspraak te maken dan kunt u voor dringende problemen het beste telefonisch een afspraak maken via de assistente tussen 8:00 en 11:00 uur. 

 

Afwezigheid/uitval

Mevrouw Ibrahim 

Onze praktijkondersteuner, Kawzjin Ibrahim is haar werkzaamheden weer aan het opbouwen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag en haar spreekuur is op de dinsdag en vrijdag. Mevrouw Lyklema heeft één dagdeel het spreekuur overgenomen en ziet vooral de kwetsbare patiënten met een chronische ziekte. Mevrouw Conijn gaat zich vooral richten op de preventie van hart- en vaatziekten en bij haar kunt u afspreken voor een gezondheidscontrole.

 

Openingstijden

Handig om te weten

We krijgen vaak de vraag of we een preventieve gezondheidscontrole kunnen doen. Er zijn verschillende preventieve onderzoeken mogelijk op de praktijk

Lees meer

Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken.

Lees meer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

Lees meer

Veel mensen hebben extra vitamine D nodig maar helaas gebruikt maar een klein deel extra vitamine D. Kijk voor meer informatie op thuisarts.

Lees meer

Op het kwartaaloverzicht dat u van de verzekeraar ontvangt ziet u, naast de bij u bekende zorgverleners, ook HOZK als zorgverlener staan. Deze vergoeding betaalt u niet zelf; de verzekeraar betaalt dit bedrag -via de HOZK- aan de bij uw zorg betrokken zorgverleners. U merkt zelf weinig van de betrokkenheid van de HOZK bij de organisatie van uw zorg.

Lees meer

Medewerkers

Christiaan Noordzij
Huisarts

Aanwezig op: Vaste dagen: maandag en dinsdag ochtend, woensdag en vrijdag ochtend.
BIG: 89063198701

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maaike bruijnzeels
Maaike Bruijnzeels
Huisarts

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag
BIG: 69910511801

Lees meer

Yvonne Lycklama
Verpleegkundige

Aanwezig op: maandag, dinsdagochtend en woensdag
BIG: 09043396130

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
Christa Conijn
Doktersassistente

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carolina Scheeling
Doktersassistente

Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Lees meer

Clara Noordzij-Dijkstra
Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op: dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdag en donderdag

Lees meer

Wendy Klut
Praktijkondersteuner jeugd

Aanwezig op: op afspraak

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kawzjin Ibrahim
Praktijkondersteuner somatiek

Aanwezig op: dinsdag, donderdag en vrijdag

Tijdelijk minder werkzaam!

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anneke De Hoop
Huisarts

Aanwezig op: dinsdag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anouk van Loon
Praktijkmanager

 

Marie Jóse Paap
Receptioniste

Marie-José gaat ons helaas per 1 augustus verlaten ze is aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend  

Laura de Graaf
Doktersassistente in opleiding

 Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag

Mirjam de Visser
Huisarts in opleiding

Werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Gülçin Kaya-Bastimar
Arts

Gülçin heeft tot september zwangerschapsverlof. 

Valentine Noordzij
Administratief medewerker

Meer informatie

 • Huisregels huisartsenpraktijk Noordzij 

  • Wij behandelen elkaar met respect 
  • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt  
  • Wij tolereren geen agressie in welke vorm dan ook en doen hiervan aangifte
  • Wij werken op afspraak, kom op tijd, wij helpen u zo snel mogelijk 
  • Spoedgevallen gaan voor 
  • U heeft zich niet 24 uur van te voren afgemeld voor uw afspraak, dan sturen we u een rekening 
  • Het is alleen toegestaan gesprekken op te nemen als u ons vooraf informeert 
  • Via info@huisartsnoordzij.nl  behandelen we alleen niet-medisch inhoudelijke vragen 
  • Medische vragen en het doorsturen van foto’s kan via uw persoonlijk dossier mijngezondheid.net 
  • Spoedafspraken kennen we toe ná telefonische triage door de doktersassistenten.
 • Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

  Visie
  De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. Door de toename van het aantal ouderen verandert de zorg en verblijven patiënten met multiple problemen langer thuis en hebben complexere zorg nodig. 

  Samenwerking
  Het is voor ons niet meer mogelijk alle zorg persoonlijk te verlenen, daarom werken wij steeds meer samen met andere hulpverleners op de praktijk en in de wijk. De rol van de POH  GGZ wordt ook bij ons in de praktijk steeds groter om patiënten met lichte psychische problemen eerder te kunnen helpen en of grotere problemen te voorkomen.

  De POH somatiek heeft een belangrijke rol in de begeleiding bij chronische ziektes en begeleiden van kwetsbare oudere patiënten. De huisarts heeft in dit geheel een grotere taak om de zorg rond de patiënt goed te coördineren en zorgt voor een goede afstemming van de zorg met de betrokken hulpverleners.

  Organisatie
  Ondanks de toename van het aantal betrokken hulpverleners, willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een vertrouwd team. We zijn van mening dat het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden.  Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

  Preventie
  Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s. Niet alleen op de bekende gebieden zoals hart- en vaatziekte maar ook op gebied van geestelijke gezondheid.

  Kwaliteit
  We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, benchmarks met andere huisartsen en zorggroepen en via de NHG-praktijkaccreditering. Om de kwaliteit te meten maken wij anoniem gebruik van uw gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

  Opleiden
  Helaas is er landelijk een groot te kort aan nieuwe huisartsen en doktersassistenten. We bieden daarom ook verschillende stageplaatsen aan voor toekomstig collega’s. 

  Onderzoek en Innovaties
  Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied. Op dit moment werkt de praktijk mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  Surveillance netwerk Nederland
  De huisartspraktijk neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland. Het doel is om met behulp van medische gegevens uit verschillende huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat om anonieme gegevens. Dus niet om gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden. De resultaten van onderzoeken met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL.

 • Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Ook meten we regelmatig de tevredenheid van de patiënten.

  Wij zijn een NHG Geaccrediteerde praktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeteringsplannen opgesteld. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Uw mening telt!
  Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering.

 • Laura Sprengers Diëtist
  Laura Sprengers heeft om de week op vrijdag spreekuur op onze praktijk. Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Sprenger zelf.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Het OCN heeft spreekuur op onze locatie. Voor afspraken of meer informatie bekijk de website

 • Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.