Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Bestel uw medicatie voortaan via de Medgemak app. (via itunes of via google play)

 

 

Ik wil meer informatie

U kunt uw herhaalrecepten ook telefonisch doorgeven. Menukeuze 2

Bel (0251) 231321

Afhankelijk van uw apotheek zijn uw bestellingen na 1-2 werkdagen af te halen.
Onder herhaalrecepten vallen alleen chronisch gebruikte medicijnen. Voor overige receptaanvragen en vragen graag contact opnemen met de assistente.

 

Link bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel hier uw vragen

Chantal de digitale doktersassistente

De digitale assistente is een proef waarmee we zijn begonnen. U kunt via de digitale assistente een afspraak maken op het spreekuur.

Op dit kunnen er via de digitale assistente nog geen andere vragen worden behandeld.

 

Wilt u een medische vraag stellen? foto’s of bestanden doorsturen, maak dan gebruik van mijngezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment hebben we geen mogelijkheid om nieuwe patiënten aan te nemen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Aanpassingen ivm corona

Het is weer drukker bij ons aan de telefoon waardoor wachttijden helaas langer zijn dan gebruikelijk. Door de maatregelen rond corona hebben de assistenten meer tijd nodig om een afspraak te plannen. Ook stellen ze extra vragen om een goede inschatting te kunnen maken voor de afspraakduur om zo ook uitlopen van de spreekuren te voorkomen. 

U kunt ook zelf uw afspraak digitaal maken via onze website of een medische vraag stellen via www.mijngezondheid.net

Nieuw: plan zelf digitaal een telefonische afspraak of beeldbelafspraak, u kunt met zowel de artsen als met de assistente een afspraak maken.

 

Waar moet u rekening mee houden?

 • Telefonisch zijn we in de ochtend bereikbaar voor alle vragen, opvragen van uitslagen etc. In de middag zijn we telefonisch bereikbaar voor problemen die niet tot de volgende dag kunnen wachten.  U kunt wel zelf online in de middag afspraken maken of uw uitslagen inzien via mijngezondheid.net.
 • Onze spreekuurtijden zijn zo aangepast dat we drukte in de wachtkamer voorkomen. 
 • Bespreek, indien mogelijk, uw medische vragen via het e-consult of plan eerst een telefonisch consult.
 • Voor beeldbellen gebruiken we de app van beterdichtbij, deze moeten we eerst voor u activeren. Maakt u digitaal een afspraak voor het beeldbelconsult dan sturen we u een code toe, mits we in bezit zijn van uw juiste email en mobiele nummer.
 • Mensen met luchtwegklachten, koorts of hoesten worden op speciale tijden gezien.
 • Kom indien mogelijk alleen naar een afspraak en kom niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.

 

Luchtwegspreekuur:

 • Na uitnodiging wordt u gezien op het luchtwegspreekuur.
 • Kom als het kan alleen.
 • U belt ons als u voor de deur staat (kies 1 spoedlijn), geen telefoon, gebruik de intercom.
 • U wordt opgehaald en gevraagd een mondmasker op te zetten
 • We brengen u gelijk door naar één van de spreekkamers.

Over de praktijk

Welkom bij Huisartsenpraktijk Noordzij. Vanuit centrum Duitslandlaan, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt aan. 

 

 

Lees ook onze nieuwsbrief voor meer informatie over de praktijk.

Nieuwsbrief juni 2020

Openingstijden

Afwezig

Afwezigheid

Mevrouw Ibrahim vakantie t/m 7 augustus

Medewerkers

Chris Noordzij
Christiaan Noordzij
Huisarts

Werkt van maandag t/m donderdag.

 

 

Big-registratie: 89063198701

 

 

 

 

 

 

 

Eva Hoff
Huisarts

Werkt  tot september op maandag, dinsdag en vrijdag.

 

 

Big-registratie: 89909797901

Büsra Bugur
Huisarts in opleiding

Dokter Bügur is van september 2019 tot maart 2021 in opleiding.

Tot september is dokter Bugur met zwangerschapsverlof.

Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.

Dokter Bugur heeft een eigen spreekuur en werkt onder supervisie van een van de huisartsen.

Big-registratie: 89924157101

Marguerite Schweer
Doktersassistent

Werkt van maandag t/m vrijdag.

Aandachtsgebied leefstijl

 

 

Christa Conijn
Doktersassistent

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Mevrouw Conijn is in opleiding tot spreekuurondersteuner huisartsen en kan na afronden van de opleiding verschillende kleine kwalen/problemen zelfstandig afhandelen.

Kawzjin Ibrahim
Praktijkondersteuner somatiek

Werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Mevrouw Ibrahim is het aanspreekpunt voor chronische zorg stoppen met roken en ouderenzorg.

Karin Kokkelkoren
Praktijkondersteuner somatiek

Werkt op donderdag

Aandachtsgebieden, chronische zorg, stoppen met roken.

Clara Noordzij Dijkstra
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag middag/avond en woensdag.

U kunt ook bij mevrouw Noordzij terecht voor eHealth begeleiding .

 

Big-registratie: 99047753730

 

 

 

 

Carolina Scheelings
Doktersassistente

Werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Anouk van Loon
Praktijkmanager
Leony Reurich
Waarnemend huisarts

Werkdag: donderdag

Dokter Reurich is regelmatig op de donderdagen werkzaam als waarnemer op de praktijk.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Meer informatie

 • Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan,  op de grens van Heemskerk en Beverwijk,  bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

  Visie

  De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. Door de toename van het aantal ouderen verandert de zorg en verblijven patiënten met multiple problemen langer thuis en hebben complexere zorg nodig.

  Samenwerking

  Het is voor ons niet meer mogelijk alle zorg persoonlijk te verlenen, daarom werken wij steeds meer samen met andere hulpverleners op de praktijk en in de wijk. De rol van de POH GGZ wordt ook bij ons in de praktijk steeds groter om patiënten met lichte psychische problemen eerder te kunnen helpen en of grotere problemen te voorkomen. Naast de rol in de begeleiding van chronische ziektes heeft de POH somatiek ook een belangrijkere rol in het opsporen van kwetsbare oudere patiënten. De huisarts heeft in dit geheel een grotere taak om de zorg rond de patiënt goed te coördineren en zorgt voor een goede afstemming van de zorg met de betrokken hulpverleners.

  Organisatie

  Ondanks de te verwachten groei van betrokken hulpverleners willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een klein vertrouwd team. We zijn van mening dat het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden. Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

  Preventie

  Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s. Niet alleen op de bekende gebieden zoals hart- en vaatziekte maar ook op gebied van geestelijke gezondheid.

  Kwaliteit

  We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, benchmarks met andere huisartsen en zorggroepen en via de NHG-praktijkaccreditering. Om de kwaliteit te meten maken wij anoniem gebruik van uw gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

  Onderzoek en Innovaties

  Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied. Op dit moment werkt de praktijk mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  Surveillance netwerk Nederland

  De huisartspraktijk neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland. Het doel is om met behulp van medische gegevens uit verschillende huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat om anonieme gegevens. Dus niet om gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden. De resultaten van onderzoeken met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL.

  Privacy

  In ons Privacyreglement staat hoe wij omgaan met uw privacy.

 • Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Ook meten we regelmatig de tevredenheid van de patiënten.

  Wij zijn een NHG Geaccrediteerde praktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeteringsplannen opgesteld. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Uw mening telt!

  Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering

 • Laura Sprengers Diëtist

  Laura Sprengers heeft om de week op vrijdag een spreekuur op onze praktijk.

  Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Sprenger zelf.

  Telefoon: (0251) 23 11 14
  info@dietistlaurasprengers.nl

  Website

 • Het OCN heeft een spreekuur op onze locatie. Voor afspraken of meer informatie zie   http://www.oswl.nl

  Tel: 06 13152478

Vacatures