Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Bestel uw medicatie voortaan via de Medgemak app. (via itunes of via google play)

 

 

Ik wil meer informatie

U kunt uw herhaalrecepten ook telefonisch doorgeven. Menukeuze 2

Bel (0251) 231321

Afhankelijk van uw apotheek zijn uw bestellingen na 1-2 werkdagen af te halen.
Onder herhaalrecepten vallen alleen chonisch gebruikte medicijnen. Voor overige receptaanvragen en vragen graag contact opnemen met de assistente.

 

Link bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

U kunt uw medische vraag stellen op MijnGezondheid.net

Minder dringende vragen waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Wilt u een telefonische afspraak met een van de artsen, bel dan voor 11 uur om een afspraak hiervoor te maken.

Bel (0251) 231321

Heeft u een niet-medische vraag?

In verband met uw privacy kunnen we geen medisch inhoudelijke vragen via de mail beantwoorden. Gebruik hiervoor mijngezondheid.net, e-consult.

info@huisartsnoordzij.nl

   
 • U kunt hier uw wijzigingen aan ons doorgeven. Wijziging in verzekeringen ontvangen we automatisch via uw verzekering, deze hoeft u niet door te geven.
 • Bij voorkeur mobiel nummer zodat we u een afspraakbevestiging kunnen sturen via sms.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment hebben we geen mogelijkheid om nieuwe patiënten aan te nemen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Over de praktijk

Welkom bij Huisartsenpraktijk Noordzij. Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

 

.

 

Om u een afspraakbevestiging te kunnen sturen hebben we uw juiste mobiel nummer en email nodig!

Wijzigingen doorgeven

 

 

Openingstijden

Wat speelt er nu?

AVG

Als huisartsenpraktijk voldoen we aan de AVG wet.

Zie ook de privacyverklaring voor meer informatie

Uw online dossier gebruiken

Lukt het niet om uw online dossier in te zien, wilt u meer weten over mijngezondheid.net?

Kijk eens op de website van mijngezondheid.net, hier staan ook instructiefilmpjes en een pagina met instructies.

Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan via info@huisartsnoordzij.nl

Aanmelden voor mijngezondhed.net

Via onderstaande link kunt u zich voor uw online dossier aanmelden.

aanmelden

Medewerkers

Christiaan Noordzij
Huisarts

Werkt van maandag t/m donderdag

Van 1 t/m 13 november afwezig.

Eva Hoff
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Rob Gorissen
Huisarts in opleiding

Dokter Gorissen is van september 2018 tot september 2019 in opleiding.

Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Dokter Gorissen heeft een eigen spreekuur en werkt onder supervisie van een van de huisartsen.

Marguerite Schweer
Doktersassistent

Werkt van maandag t/m vrijdag.

Christa Conijn
Doktersassistent

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Desiree van Smeden
Doktersassistent

Werkt op woensdag en vrijdag

Kawzjin Ibrahim
Praktijkondersteuner somatiek

Werkt van woensdag t/m vrijdag

Karin Kokkelkoren
Praktijkondersteuner somatiek

Werkt op dinsdag

Clara Noordzij Dijkstra
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag middag/avond en de woensdag

Van 1 t/m 13 november afwezig

Meer informatie

 • Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan,  op de grens van Heemskerk en Beverwijk,  bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt. Door onze opzet is het mogelijk om de tijd voor u te nemen, persoonlijke zorg te leveren en een goed overzicht te houden. Verder hechten we veel belang aan het leveren van kwaliteit, service en goede bereikbaarheid.

  Visie

  De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. Ook door de toename van het aantal ouderen verwachten we dat de zorg gaat veranderen. Verder verblijven patiënten met multiple problemen langer thuis en hebben complexere zorg nodig

  Samenwerking

  Als huisartsen kunnen we de zorg voor patiënten niet allemaal persoonlijk blijven verlenen en zullen daardoor meer gaan samenwerken met andere hulpverleners, deels op de praktijk maar ook met hulpverleners in de wijk. Zo willen we de rol van de poh ggz de komende jaren uitbreiden om patiënten met lichte psychische problemen eerder te kunnen helpen en of grotere problemen te voorkomen. Naast de rol in de begeleiding van chronische ziektes zal de poh somatiek een belangrijkere rol krijgen in het opsporen van kwetsbare oudere patiënten. De huisarts zal in dit geheel een grotere taak krijgen om de zorg rond de patiënt goed te coördineren en zal moeten zorgen voor een goede afstemming van de zorg met de betrokken hulpverleners.

  Organisatie

  Ondanks de te verwachten groei van betrokken hulpverleners willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een klein vertrouwd team. We zijn van mening dat het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts wordt versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden. Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

  Preventie

  Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s. Niet alleen op de bekende gebieden zoals hart- en vaatziekte maar ook op gebied van geestelijke gezondheid.

  Kwaliteit

  We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, benchmarks met andere huisartsen en zorggroepen en via de NHG-praktijkaccreditering. Om de kwaliteit te meten maken anoniem gebruik van uw gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

  Onderzoek en Innovaties

  Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied. Op dit moment werkt de praktijk mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  Surveillance netwerk Nederland

  De huisartspraktijk neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland. Het doel is om met behulp van medische gegevens uit de huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voor dit netwerk worden gegevens van patienten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat om anonieme gegevens. Dus niet om gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden. De resultaten van onderzoeken met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL.

  Privacy

  In ons Privacyreglement staat hoe wij omgaan met uw privacy.

 • Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Ook meten we regelmatig de tevredenheid van de patiënten.

  Wij zijn een NHG Geaccrediteerde praktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeteringsplannen opgesteld. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Uw mening telt!

  Als patiënten/cliënten heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering

   

  Enquête 2017

  Patientenenquete-huisarts-C.-Noordzij-2017

 • U kunt hier uw wijzigingen aan ons doorgeven.

   

  • U kunt hier uw wijzigingen aan ons doorgeven.

   Wijziging in verzekeringen ontvangen we automatisch via uw verzekering, deze hoeft u niet door te geven.  • Bij voorkeur mobiel nummer zodat we u een afspraakbevestiging kunnen sturen via sms.


 • Laura Sprengers Diëtist

  Laura Sprengers heeft om de week op vrijdag een spreekuur op onze praktijk.

  Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Sprenger zelf.

  Telefoon: (0251) 23 11 14
  info@dietistlaurasprengers.nl

  Website

 • Voor jeugdigen met psychische problemen is er om de week op maandag een medewerker van Indigo werkzaam.

  Het betreft mevrouw Rianne Beekhuizen

  Afspraken verlopen via Indigo

  Tel 088-3571100

 • Het OCN heeft een spreekuur op onze locatie. Voor afspraken of meer informatie zie   http://www.oswl.nl

  Tel: 06 13152478

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent