Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw chronische medicatie herhalen via mijngezondheid.net.  

Let op, niet alle medicatie is altijd te herhalen. Staat uw medicijn niet in het dossier of is herhalen niet mogelijk? Dien uw verzoek dan in via het e-consult.

Het kan  1-2 werkdagen duren voordat uw medicatie bij de apotheek is af te halen.

 

Naar mijn dossier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Vragen/doorgeven wijziging/changes

 
 
Geef wijzigingen in telefoonnummer, email, verhuizing etc door via ons wijzigingsformulier.
 
 
 
 
 
 
Stel online – via een beveiligde verbinding – een vraag aan een van de medewerkers. Het is ook mogelijk om een bijlage mee te sturen. Zo hoeft u niet langs te gaan of te bellen. Ontvang vertrouwelijke berichten veilig in MijnGezondheid.net.
Algemeen gestelde vragen worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.  

 

mijngezondheid.net

Inzage medisch dossier

 

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

 • Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
 • Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
 • Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
 • Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
 • Overgevoeligheden en bijzonderheden
 • Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)
 • Actueel medicatieoverzicht

 

medgemak

Medgemak app

medgemak app

 

 

Met de app MedGemak regelt u zorgzaken nog sneller!

De app MedGemak helpt u bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze direct online. MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

ALLES OVER MEDGEMAK

 

De bronafbeelding bekijkenInfo@huisartsnoordzij.nl 

 

Via de info@huisartsnoordzij.nl mogen we alleen niet medische vragen beantwoorden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven/Register

De praktijk is open voor inschrijvingen van patienten binnen onze regio.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

tip or complaint

Verwijswijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar de verwijswijzer

Mededelingen

Storing  medgemak verzenden foto's via de medgemak app. Het is wel mogelijk om een foto te sturen door op uw telefoon in te loggen op www.mijngezondheid.net. In de loop van de week komt er mogelijk een update van de app om het probleem te verhelpen

 

Meer informatie

 • Huisregels huisartsenpraktijk Noordzij 

   

  • Wij behandelen elkaar met respect 
  • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt  
  • Wij tolereren geen agressie in welke vorm dan ook en doen hiervan aangiften
  • Wij werken op afspraak, kom op tijd, wij helpen u zo snel mogelijk 
  • Spoedgevallen gaan voor 
  • U heeft zich niet 24 uur van te voren afgemeld voor uw afspraak, dan sturen we u een rekening 
  • Het is alleen toegestaan gesprekken op te nemen als u ons vooraf informeert 
  • Via info@huisartsnoordzij.nl  behandelen we alleen niet medisch inhoudelijke vragen 
  • Medische vragen en het doorsturen van foto’s kan via uw persoonlijk dossier mijngezondheid.net 
  • Spoedafspraken kennen we toe  na telefonische triage door de doktersassistenten.

   

  De bronafbeelding bekijken

 • Vanuit gezondheidscentrum Duitslandlaan, op de grens van Heemskerk en Beverwijk, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

  Visie

  De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. Door de toename van het aantal ouderen verandert de zorg en verblijven patiënten met multiple problemen langer thuis en hebben complexere zorg nodig. 

  Samenwerking

  Het is voor ons niet meer mogelijk alle zorg persoonlijk te verlenen, daarom werken wij steeds meer samen met andere hulpverleners op de praktijk en in de wijk. De rol van de POH  GGZ wordt ook bij ons in de praktijk steeds groter om patiënten met lichte psychische problemen eerder te kunnen helpen en of grotere problemen te voorkomen.

  De POH somatiek heeft een belangrijke rol in de begeleiding bij chronische ziektes en begeleiden van kwetsbare oudere patiënten. De huisarts heeft in dit geheel een grotere taak om de zorg rond de patiënt goed te coördineren en zorgt voor een goede afstemming van de zorg met de betrokken hulpverleners.

  Organisatie

  Ondanks de toename van het aantal betrokken hulpverleners, willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een vertrouwd team. We zijn van mening dat het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden.  Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

  Preventie

  Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s. Niet alleen op de bekende gebieden zoals hart- en vaatziekte maar ook op gebied van geestelijke gezondheid.

  Kwaliteit

  We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, benchmarks met andere huisartsen en zorggroepen en via de NHG-praktijkaccreditering. Om de kwaliteit te meten maken wij anoniem gebruik van uw gegevens. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

  Opleiden

  Helaas is er landelijk een groot te kort aan nieuwe huisartsen en doktersassistenten. We bieden daarom ook verschillende stageplaatsen aan voor toekomstig collega’s. 

  Onderzoek en Innovaties

  Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied. Op dit moment werkt de praktijk mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  Surveillance netwerk Nederland

  De huisartspraktijk neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland. Het doel is om met behulp van medische gegevens uit verschillende huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat om anonieme gegevens. Dus niet om gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden. De resultaten van onderzoeken met gegevens uit dit netwerk worden gepubliceerd op de website van het NIVEL.

  Privacy

  In ons Privacyreglement staat hoe wij omgaan met uw privacy.

 • Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Ook meten we regelmatig de tevredenheid van de patiënten.

  Wij zijn een NHG Geaccrediteerde praktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeteringsplannen opgesteld. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Uw mening telt!

  Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het accrediteringsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Ook met het keurmerk blijft uw mening van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering

 • Laura Sprengers Diëtist

  Laura Sprengers heeft om de week op vrijdag een spreekuur op onze praktijk.

  Voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw Sprenger zelf.

  Telefoon: (0251) 23 11 14
  info@dietistlaurasprengers.nl

  Website

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Het OCN heeft een spreekuur op onze locatie. Voor afspraken of meer informatie zie   https://www.voetpro.nl

  Tel: 06 13152478

Openingstijden

Nieuws

Behandelwensen bespreken

Als praktijk vinden we het erg belangrijk dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op uw wensen. Daarom is het goed om te bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en (toekomstige) zorg.

We zijn gestart om iedereen vanaf 70  jaar een gesprek aan te bieden om behandelwensen tijdig en op een rustig moment te bespreken met onze gespecialiseerde verpleegkundige.  

Wilt u ook uw behandelwensen bespreken? Neem dan contact op met de praktijk.

Meer informatie? via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen maar ons doel is vooral uw wensen voor de toekomst te bespreken. 

www.thuisarts.nl/levenseinde 

Lukt het niet om een digitale afspraak te maken? Hoe installeer ik de medgemak app? Hoe gebruik ik DigiD?  

We hebben een pagina gemaakt met informatie over het gebruik van mijngezondheid.net en de medgemak app.

U vindt hier ook hulp bij andere vragen over uw computer/tablet.

Wist u dat de bibliotheek ook een inloopspreekuur heeft? Deze inloopspreekuren zijn gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met vragen over computers en tablets.

Lees meer

Het aanvragen van bloedonderzoek is veranderd!

Lees meer

Medgemak App

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.  Maak snel een nieuwe afspraak of wijzig uw bestaande afspraak. Stel een vraag aan een van de medewerkers of bestel uw herhaalmedicatie.

 

Wilt u gebruik maken van de app MedGemak? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net. 

Hier kunt u een account aanmaken

MIND is hét aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid. We strijden voor een betere behandeling en ondersteuning en voor meer begrip en respect in de samenleving. MIND is er voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met psychische klachten: jong en oud, patiënt en naasten, kind en ouders, lichte klachten en ernstige problematiek. MIND biedt informatie, advies en ondersteuning, online, telefonisch en overal in het land. Zodat niemand er alleen voor staat.

Lees meer

Sta jij op een wachtlijst of kun je om een andere reden langere tijd niet terecht bij je hulpverlener? Neem contact op met MIND Korrelatie om de mogelijkheid tot overbruggingshulp te bespreken.

Lees meer