Veelgestelde vragen

 • Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

 • Welzijn

  Hulp bij vragen over de buurt, vrijwilligerswerk, taal, formulieren, voorzieningen
  Voor een steun in de rug bij vragen of zorgen over contact en ontmoeting, gezinsvragen of opvoeding, gezondheid, inkomen, mee willen doen, overbelasting, schulden, verslaving, welzijn, wonen zorg, eenzaamheid. Van jong tot oud.

  Heemskerk:  MET Heemskerk
  Beverwijk:  Stichting Welzijn Beverwijk (welzijnswb.nl)


  Socius

  Maatschappelijk werk, algemeen nummer 088 – 88 76 900.

  Ouderenadvies
  De ouderenadviseur is er voor ouderen die zelfstandig wonen én voor hun naaste omgeving. Als het gaat om vragen waar u zelf niet uitkomt of als u ondersteuning nodig hebt op het gebied van wonen, zorg, welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vervoer en financiën.

  Wonen
  Socius kan u niet aan een nieuwe woning helpen, maar kan u wel de weg wijzen. Ook voor problemen die te maken hebben met uw woonsituatie. Bel 088 88 76 900 of kijk op Wonen – Socius Maatschappelijk Dienstverleners (socius-md.nl)

  Financiën
  U kunt bij ons terecht voor ondersteuning door vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van uw administratie. Onze Sociaal raadslieden en dienstverleners helpen u bij ingewikkelde formulieren en juridische kwesties. Zie hieronder. Als u meer wilt weten, bel dan 088 88 76 900.

  U kunt ook zelf aan de slag gaan. Zie hiervoor ‘Ik doe het zelf‘. 

  Problemen binnen het gezin, scheiding, spanningen, eenzaamheid?
  Het maatschappelijk werk van Socius ondersteunt bij vragen of problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven en waar u zelf niet uitkomt, ook niet met hulp van uw netwerk. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. U kunt terecht bij het maatschappelijk werk in uw woonplaats. Een verwijzing is niet nodig.

  U kunt ons bellen via telefoonnummer 088 8876 900 om een afspraak te maken voor het Integraal Spreekuur of mail naar info@socius-md.nl

  Werk
  Ook voor alles wat te maken heeft met uw werk kunt u bij Socius terecht: werkstress, lastige situaties, verstoorde arbeidsverhoudingen Bel 088 88 76 900 of 

  Werk – Socius Maatschappelijk Dienstverleners (socius-md.nl)


  SIG

  De SIG is een kleinschalige professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

  Welkom bij de SIG


  MEE

  Heb je een hulpvraag voor jezelf of voor een ander? Bijvoorbeeld voor het regelen van zorg en hulp? Een cliëntondersteuner van MEE weet welke voorzieningen er in jouw buurt zijn. Hij of zij kent de wetten en regels om mensen met een beperking te helpen.

  Cliëntondersteuning van MEE is gratis en je hebt er geen verwijzing voor nodig. 

  Tel: 088 – 0075 000