« terug naar vorige pagina

Team huisartsenpraktijk Noordzij

Huisartsenpraktijk Noordzij bestaat uit een heel team van medewerkers en samen proberen we u zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast de basishuisartsenzorg hebben we verschillende medewerkers met een eigen specialisatie.  Online kunt u ook zelf een afspraak met een medewerker en het is ook mogelijk om te overleggen met een van de assistentes bij wie u het beste terecht kan.

We zitten in een tijd met een groot te kort aan zorgpersoneel. We vinden het dan ook belangrijk om stageplaatsen aan te bieden voor toekomstig collega’s.  Op dit moment hebben we een doktersassistent en een huisarts in opleiding. Soms kan het wat onrustig zijn met veel wisselende gezichten, we vragen hiervoor uw begrip.

Voorheen was de praktijk tijdens vakanties en na diensten op de huisartsenpost gesloten en werd er waargenomen door een andere praktijk.  Onze praktijk is nu het hele jaar open op werkdagen. Bij afwezigheid van één van de huisartsen maken we gebruik van waarnemend huisartsen. Een waarnemend huisarts werkt geheel zelfstandig onder eigen verantwoordelijkheid.

Alle medewerkers

 • Christiaan is praktijkhouder, huisartsopleider en bestuurslid van de huisartsenvereniging midden Kennemerland.

  Het aandachtsgebied van dokter Noordzij is de zorg voor patiënten met complexe problemen, chronische aandoeningen en palliatieve zorg.

   

  Voor welke zorg kunt u terecht:

  Complexe gezondheidsproblemen

  Langdurige pijnklachten

  Cardiale klachten

  Gewrichtsinjectie

  Psychische problemen

   

  Werkdagen:

  Maandag ochtend

  Dinsdag ochtend

  Dinsdag avond 

  Donderdag

  Big-registratie: 89063198701

   

   

 • Maaike werkt als waarnemend huisarts een heeft meerdere dagen haar eigen spreekuur.

  Aandachtsgebieden zijn chronische pijnklachten, chirurgische verrichtingen en anticonceptie/menstuatieproblemen.

   

  Voor welke zorg kunt u o.a. terecht:

  • Algemene zorg
  • Langdurige pijnklachten/chronische pijn
  • Kleine chirurgische verrichtingen
  • Anticonceptieadvies/plaatsen spiraal

   

  Werkdagen:

  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Vrijdag

   

 • Yvonne is verpleegkundige en gespecialiseerd in de palliatieve zorg,  ze verleent zelfstandige zorg aan patiënten met complexe chronische aandoeningen. 

  Waarvoor kunt u een afspraak maken?

  • Algemene gezondheidsproblemen
  • Behandelwensgesprekken (vragen over wel of niet reanimeren, behandelbeperkingen, euthanasie)
  • Vragen rond oncologische zorg
  • Consult bij kwetsbare gezondheid, afstemming met andere zorgverleners
  • Problemen bij chronische ziekten als diabetes, copd, hartvaatziekten
  • Vragen van mantelzorgers

  Werkdagen:

  • Maandag
  • Dinsdagochtend
  • Woensdag

  Big-registratie: 09043396130

 • Marguerite werkt als doktersassistente en heeft als aandachtsgebied leefstijl.

  U kunt bij haar terecht voor vragen over voeding en beweging, advies bij overgewicht, relatie van lichamelijke klachten en voeding. Samen met u kijkt ze naar mogelijkheden om uw gezondheid door een gezonde leefstijl te verbeteren en vaak in samenwerking met andere disciplines.  Als u lichamelijke beperkingen heeft maar ook bij een krap financieel budget, zijn er vaak nog verschillende mogelijkheden. 

  U kunt online een afspraak maken of telefonisch.

  Overige spreekuren:

  • ECG of hartritme onderzoek
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Wratten behandeling
  • Oren spoelen
  • Benen zwachtelen
  • Wondverzorging
 • Christa is naast doktersassistente ook opgeleid tot spreekuurondersteuner huisarts (SOH)

  De SOH ontlast de huisarts door een aantal taken over te nemen (in nauwe samenwerking met de huisarts) en kan bij kleine ongevallen direct de eerste opvang doen. 

   U kunt afspraken maken voor:

  • wondproblemen
  • brandwonden
  • splinters
  • tekenbeet
  • enkelverzwikking
  • kneuzingen of mogelijke botbreuken
  • hechtingen verwijderen
  • soa spreekuur
  • Schildklierproblemen
  • klachten rond overgang
  • maagklachten
  • Keelpijn
  • Oorpijn

  Werkdagen:

  • maandag
  • dinsdag 
  • donderdag
 • Carolina werkt als doktersassistente een heeft als aandachtsgebied preventie van botbreuken (osteoporose). U kunt ook terecht met vragen of problemen rond de digitale middelen van de praktijk (mijngezondheid.net, medgemak) of andere digitale hindernissen in de zorg.

   

  Spreekuren:

  • ECG of hartritme onderzoek
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Wratten behandeling
  • Oren spoelen
  • Consult bij digitale problemen

  Werkdagen:

  • woensdag
  • donderdag
  • vrijdag
 • Clara is werkzaam als praktijkverpleegkundige GGZ (poh GGZ) daarnaast is ze werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige op de afdeling psychiatrie van het RKZ.

  U kunt bij Clara onder andere terecht voor psychosociale problemen, psychische klachten, stress, slecht slapen, angst en depressie. ontspanningstherapie, faalangst, mindfulness. We vervolgen ook patienten met een chronische psychische klachten en bij gebruik van medicatie.

  Het is mogelijk om via Clara te starten met online trainingen bij zeer veel verschillende problemen

  (zie e-Health programma’s | E-Health van Therapieland)

   Waar bestaat een behandeling uit?

  Het eerste gesprek is een kennismaking en kijken wat er allemaal speelt. Behandelingen van psychische problemen verlopen via het stapt care principe. Het is de bedoeling om iemand met een aantal gesprekken weer op weg te kunnen helpen en afhankelijk van het probleem zoeken we passende zorg buiten de praktijk.

  Maakt u zelf online de afspraak? en komt u voor het eerst? kies dan voor het intake gesprek.

   

  Werkdagen

  Dinsdag middag

  Dinsdag avond

  Woensdag

 • De POH Jeugd GGZ bekijkt samen met de huisarts in overleg met ouders/jongeren waar de hulp het beste geboden kan worden.

  De POH Jeugd kan ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bieden zij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties. 

  Ook voor ouders is het mogelijk advies te krijgen als er problemen zijn met een kind.

  Voorbeelden

  • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Zorgen over de ontwikkeling van het kind
  • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
  • Prikkelbaarheid/boosheid
  • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
  • Dwangklachten
  • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
  • Verslavingsproblematiek
  • Faalangst

  U kunt voor advies zelf een afspraak maken voor een telefonisch overleg of een afspraak inplannen op het spreekuur.

 • Kawzjin werkt als praktijkondersteuner somatiek (POH S).

  Ze is samen met Edith de Haan, verantwoordelijk voor de zorg voor en controle van  patienten met een chronische aandoening Het betreft patienten met ASTMA, COPD, diabetes en patienten met hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of hartvaatziekten.

  Daarnaast is ze de case manager voor kwetsbare ouderen en hun familie. Vanuit de praktijk screenen we alle patienten boven de 75 jaar op kwetsbaarheid en geheugenproblemen. Signaleren we problemen dan vervolgen we de patient en stemmen we de zorg af met andere betrokken zorgverleners  (thuiszorg, welzijn, gemeente)

  U kunt een afspraak maken voor:

  • Telefonisch advies aan patient of familie
  • (Jaar)controle ivm hartvaatziekten, diabetes, astma, copd  
  • Preventief gezondheidsonderzoek
  • Stoppen met roken
  • Longfunctiescreening bij rokers
  • Tussentijdse controle bij klachten.
  • Geheugenscreening
  • Problemen rond zorg in thuissituatie
  • Problemen met innemen van medicatie
  • Vragen over voorzieningen voor ouderen
  • Ondersteuning bij aanvraag zorgindicatie

  Werkdagen

  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
 • Edith werkt als praktijkondersteuner somatiek werkte voorheen als verpleegkundige bij de hospice.

  Ze is samen met Kawzjin Ibrahim verantwoordelijk voor de zorg voor en controle van  patienten met een chronische aandoening Het betreft patiënten met diabetes en patienten met hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of hartvaatziekten.

  U kunt een afspraak maken voor:

  • Telefonisch advies aan patient of familie
  • (Jaar)controle ivm hartvaatziekten, diabetes, astma, copd  
  • Preventief gezondheidsonderzoek
  • Stoppen met roken
  • Longfunctiescreening bij rokers
  • Tussentijdse controle bij klachten.

  Werkdagen:

  • Maandag
 • Marie Jóse werkt als receptioniste bij de huisartsenpraktijk en voor de ggd.

  U kunt bij haar terecht voor niet medische vragen, wijzigen van gegevens, vragen rond inschrijving etc. 

  Werkdagen:

  • Maandag ochtend
  • Dinsdag ochtend
  • Woensdag ochtend
  • Donderdag ochtend

   

 • Anouk ondersteunt de praktijk bij managementtaken, allerlei praktische zaken, inkoop en facturaties.

  Ze is het aanspreekpunt voor bedrijven van buitenaf. 

  Mail: anouk@huisartsnoordzij.nl

   

 • Huisarts in opleiding.