« terug naar vorige pagina

Ik zoek hulp/ondersteuning/keuring/hulpmiddel/

We merken steeds vaker dat het voor veel mensen lastig is om uit te zoeken waar ze moeten zijn voor bepaalde ondersteuning, verklaringen, keuringen, hulpmiddelen etc. We hebben voor u een samenvatting gemaakt van instanties die u kunnen helpen of waar u bepaalde zorg kunt aanvragen.

Komt u er ondanks alle informatie niet uit, neem dan contact op de doktersassistente, dan kunnen we kijken hoe we u vanuit de praktijk kunnen helpen.

 

Bij wie moet ik zijn met mijn zorgvraag?  Kijk op de verwijswijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of waar u moet zijn als u door ziekte hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

Verwijswijzer


 

Ondersteunende instanties in onze regio

 

Welzijn

Hulp bij vragen over de buurt, vrijwilligerswerk, taal, formulieren, voorzieningen

Voor een steun in de rug bij vragen of zorgen over contact en ontmoeting, gezinsvragen of opvoeding, gezondheid, inkomen, mee willen doen, overbelasting, schulden, verslaving, welzijn, wonen zorg, eenzaamheid. Van jong tot oud.

Heemskerk:  MET Heemskerk

Beverwijk:  Stichting Welzijn Beverwijk (welzijnswb.nl)

 

Socius

Maatschappelijk werk, algemeen nummer 088 – 88 76 900

Ouderenadvies

De ouderenadviseur is er voor ouderen die zelfstandig wonen én voor hun naaste omgeving. Als het gaat om vragen waar u zelf niet uitkomt of als u ondersteuning nodig hebt op het gebied van wonen, zorg, welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vervoer en financiën.

Tel 088  88 76 900.

Ouderenadvies – Socius Maatschappelijk Dienstverleners (socius-md.nl)

Wonen

Socius kan u niet aan een nieuwe woning helpen, maar kan u wel de weg wijzen. Ook voor problemen die te maken hebben met uw woonsituatie. Bel 088 88 76 900 of kijk op Wonen – Socius Maatschappelijk Dienstverleners (socius-md.nl)

Financiën

U kunt bij ons terecht voor ondersteuning door vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van uw administratie. Onze Sociaal raadslieden en dienstverleners helpen u bij ingewikkelde formulieren en juridische kwesties. Zie hieronder. Als u meer wilt weten, bel dan 088 88 76 900.
U kunt ook zelf aan de slag gaan. Zie hiervoor ‘Ik doe het zelf‘. 

 

Problemen binnen het gezin, scheiding, spanningen, eenzaamheid?

Het maatschappelijk werk van Socius ondersteunt bij vragen of problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven en waar u zelf niet uitkomt, ook niet met hulp van uw netwerk. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. U kunt terecht bij het maatschappelijk werk in uw woonplaats. Een verwijzing is niet nodig.

U kunt ons bellen via telefoonnummer 088 8876 900 om een afspraak te maken voor het Integraal Spreekuur of mail naar info@socius-md.nl

Werk

Ook voor alles wat te maken heeft met uw werk kunt u bij Socius terecht: werkstress, lastige situaties, verstoorde arbeidsverhoudingen Bel 088 88 76 900 of 

Werk – Socius Maatschappelijk Dienstverleners (socius-md.nl)

 

MEE

Heb je een hulpvraag voor je zelf of voor een ander? Bijvoorbeeld voor het regelen van zorg en hulp? Een cliëntondersteuner van MEE weet welke voorzieningen er in jouw buurt zijn. Hij of zij kent de wetten en regels om mensen met een beperking te helpen.

Cliëntondersteuning van MEE is gratis en je hebt er geen verwijzing voor nodig. 088 – 0075 000.

 

SIG

De SIG is een kleinschalige professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

Welkom bij de SIG


Thuiszorg verpleging in onze regio

 

Informatie over thuiszorg of thuisverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Dit heet wijkverpleging en wordt betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg u kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met een thuiszorginstelling. 

Meer informatie, Verpleging en verzorging thuis (patientenfederatie.nl)

 

Waar kan thuiszorg aanvragen?

Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in de regio. Als praktijk werken we veel samen met de ViVa zorggroep en Buurtzorg.

Heeft u hulp nodig dan kunt u zelf contact opnemen met een instelling. Zijn er acuut zorgproblemen neem dan ook altijd contact op met de huisartsenpraktijk.

ViVa! Zorggroep // Zorg (vivazorggroep.nl)

Buurtzorg

Zijn er meer contactmomenten nodig of permanent toezicht dan kunt u een aanvraag doen voor de WLZ, de wijkverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.


Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt, leest u op de pagina Uw aanvraag in vier stappen.

Ik wil een aanvraag doen – CIZ

 

 


WMO

Gemeenten hebben de taak om inwoners te helpen bij meedoen in de samenleving.  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dit. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze moetenkunnen meedoen in de samenlevingen contact hebben met anderen. Wie dat niet (helemaal) kan door ziekte, ouderdomsklachten of een handicap krijgt hulp bij het vinden van een oplossing. 

Wij adviseren u om iemand bij het gesprek te vragen. Denk aan familie, vrienden, buren. Bij de voorbereiding op het gesprek kunt u als het nodig is hulp krijgen. Bijvoorbeeld cliëntenondersteuning van Socius of Stichting MEE. 

  • Aanpassing woning,
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij huishouden
  • Alarmering
  • Vervoersvoorziening

Wmo voorziening | Gemeente Heemskerk

Wmo | Gemeente Beverwijk